Kestävästi kasvatettu

Kuura-kuitu valmistetaan männystä ja kuusesta, jotka ovat peräisin sertifioiduista, kestävästi hoidetuista suomalaisista metsistä. Suomalainen kestävä metsätalous turvaa luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita. Puiden määrä Suomessa on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1970, ja kasvu jatkuu vahvana. Suomalaiset metsät ovat merkittäviä hiilinieluja: ne sitovat ilmakehästä enemmän hiiltä kuin vapauttavat sitä. 

Valmistusmenetelmä

Kestävästi kasvatettu metsä

Puuhake

Paperisellu

Katkokuitu

Lanka

Kangas

Vaate

(Tekstiilien valmistus)

Swipe Left

Kuuran tuotantoprosessi

Kuura-kuidun valmistukseen käytettävää sellua tuotetaan Metsä Groupin biotuotetehtaassa Äänekoskella. Se on maailman ensimmäinen sellua tuottava tehdas, joka ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Koska tekstiilikuidun tuotanto kytkeytyy oleellisesti biotuotetehtaaseen, voimme tuottaa Kuuraa tehokkaasti ilman fossiilista energiaa ja pystymme hyödyntämään valmiin teollisen ekosysteemin tehokkuutta. Suorassa liuotusmenetelmässä hyödynnetään uutta ympäristöystävällistä menetelmää, joka on kehitetty yhteistyössä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuidun valmistuksessa käytettävät aineet ovat aiempaa turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Tuotantoprosessin edut

Samasta puusta enemmän tekstiilikuitua

Tuotanto ilman fossiilista energiaa

Pienempi ympäristöjalanjälki

Swipe Left

Kuuran taustalla vaikuttava selluhankintaohjeistus löytyy täältä.


Tarina

Kuuran® tarina

Tunnemme raaka-aineen alkuperän.

Lue lisää