News

Metsä Groupin Kuura®-tekstiilikuidun koetehtaalla uusi kehitysvaihe

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring kehittää uutta menetelmää, joka mahdollistaisi Kuura-tekstiilikuidun valmistuksen Metsä Groupin havusellusta. Äänekoskella vuoden 2020 lopulla käynnistetyssä koetehtaassa tehdään parhaillaan muutoksia alkuperäiseen valmistusmenetelmään ja laitteistoon. Tekstiilikuidun kehitystyö koetehtaalla jatkuu alkukesän aikana.

Tekstiilikuitujen maailmanlaajuinen kysyntä on pandemian aiheuttaman markkinahäiriön jälkeen jatkanut kasvuaan. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat kestävästi valmistetut tekstiilikuidut, jotka korvaavat öljystä, maakaasusta ja puuvillasta valmistettuja materiaaleja. Kestävästi valmistettuihin kuituihin lukeutuu myös Metsä Groupin kehitteillä oleva Kuura. Kuurassa yhdistyvät vahva yhteys suomalaiseen kestävästi kasvatettuun perhemetsänomistajien puuraaka-aineeseen, integraatio tehokkaaseen biotuotetehtaaseen ja erityisen pieni ympäristöjalanjälki.

”Päädyimme tekemään muutoksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaamme. Keskeisimpänä tarpeena on muuttaa prosessikemiaa, minkä takia on tehtävä myös laiteparannuksia. Uskon, että muutosten jälkeen kehitystyö saa merkittävästi lisää vauhtia”, kertoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Metsä Springin Kuura-hankkeen tavoite on kehittää kilpailukykyinen konsepti, joka loisi Metsä Groupille edellytykset harkita tekstiilikuidun kaupallista tuotantoa. Se vaatisi ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakentamista. Edellytyksiä arvioidaan seuraavan kerran vuoden 2024 aikana. Ensimmäinen kaupallinen tehdas tulisi Suomeen, ja tehtaan teknisen konseptin suunnittelutyö on myös käynnistetty.

Kuura-tekstiilikuidun valmistusmenetelmän kehitystyön ohella keräämme parhaillaan myös asiakaspalautetta, mistä vastaa Itochu. Japanilainen kauppahuone Itochu on yksi maailman johtavista tekstiilisektorin toimijoista, jolla on maailmanlaajuisesti noin 100 toimipistettä yli 60 eri maassa.

Lisätietoja:

Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja, Metsä Spring Oy, puh. 040 547 6977